Learn more about Nobex Partners

שעת נעילה של תושבי הגולן - חלק ב

הדס אלעד ושני הדר מראיינות הפעם את יעקב שה-לבן תושב יונתן שהיה שותף בהפקת הסדרה, אברהם טייטלבוים (חספין) וחיימקה גורליק (רמת מגשימים) שהיה בן 10 בזמן המלחמה


ארץ הגולן: שידורי מרחב ההזדמנויות
https://golan.org.il/radiotv/

להאזנה, הורידו את האפליקציה